lightstar.vnn@gmail.com

Dây đôi xúp dính - VCmD 2x

CÔNG TY CỔ PHẦN LIGHTSTAR VN

Đại lý cấp 1 phân phối sản phẩm dây và cáp điện chính hãng Cadisun:

- Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS 01:2012/CADI-SUN

- Quy cách sản phẩm: Cu/PVC

- Điện áp sử dụng: 250V

Bảng thông số kỹ thuật:

 

0969 255 999
top
phone